Tag: cryptocurrency

العملات الرقميةCryptocurrencies الأكثر شيوعا

cryptocurrencies

و يف كثالعملةر ي من الالمشفرةح ااولات، مجهولا من المCryptocurrency ر سهلو و شاكلملت ل م ينق أ)اشكي اغلر ايل مماعلر اولرفق يمم نا لارذسي لت امل تماصل موي امهلى لميكن أورنُ سآملن(ا. ، و يه عملة مرتبطة بالإن ينت المشفر )كإرسال ايميل مشفر(، عملية تحويل المعلومات المقروءة إلى شفرة غري قابلة للإخ ياق، و …